1. REVIT MEP sučelje

1. REVIT MEP sučelje
Komentari isključeni za 1. REVIT MEP sučelje Projektiranje admin

U prvom poglavlju obraditi ćemo korisničko sučelje REVIT MEPa. Glavni element korisničkog sučelja je ribon koji se sastoje od različitih tabova, koji imaju panele, a paneli u sebi imaju različite ikone za različite funkcije.Kod REVIT MEPa najvažniji fokus je u Systems tabu kao što se vidi na slici 1.

Slika 1. Systems tab – početak rada sa MEPom

Ovaj tab sadrži sve značajne karakateristične komande za MEP odnosno za strojarstvo, struju i cjevarenje. Osim ovog taba ovisno o verziji REVITa koju imate instaliranu možete još imati sljedeće tabove:

 • Architecture
 • Structure
 • Systems
 • Insert
 • Annotate
 • Analyze
 • Massing&Site
 • Collaborate
 • View
 • Manage
 • Modufy

Tab Architecture omogućava da podignete arhitektonske elemente kao što su zidovi, prozori, vrata, podovi, ograde, stubišta, rampe…

Tab Structure omogućava podizanje nosivih zidova i elemenata nosive strukture građevine kao što su stupovi, grede, AB ploče i dijelovi konstrukcije.

Kao što smo navel tab Systems je najvažniji tab za MEP i rad u njemu, a paneli i ikone koje se otvaraju u ovome tabu ovise o našoj verziji Revit programa.

Tab Insert na omogućava linkanje ostalih datoteka koje nisu rađene u Revitu, kao što su na primjer CAD filovi koji sadrže detalje koje želimo prikazati u našem Revit modelu.

Nakon ovog taba imamo tab Annotate, kao što mu samo ime kaže on služi za označavanje i komentare, te uz pomoć njega možemo označavati kote, razine, različite komentare i oznake koje se odnose na elemente u modelu..

Tab Analize služi nam za analizu trenutnog modela na kojemu radimo i drugih modela u kojemu možemo analizirati i uspoređivati različite elemente i instalacije (npr. sudaranje instalacija struje i vode). Nakon analize moguće je dobiti različite izvještaje (Reports) kao naprimjer, popis elemenata, padova tlakova, temperatura, brzina itd. U ovom tabu imamo još i mogućnost provjere sustava tako da možemo provjeriti ispravnost spajanja cijevi i električnih instalacija (strujnih krugova). Imamo i mogučnost analize energije o čemu ćemo u posebnom poglavlju.

Tab Massing&Site služi za dizajniranje različitih oblika koje kasnije možemo koristiti u konstrukciji i arhitekturi samog modela. S njim možemo kreirati različite topografije i elemente na situaciji (stabla, parkirna mjesta, automobile, ljude, životinje…).

Nakon toga imamo tab Collaborate koji nam pomaže kada rade različite struke na istom modelu. Građevinci, arhitekti, strojari i elektro inženjeri rade u isto vrijeme na jednom modelu i kada netko u svojim instalacijama napravi izmjenu ta izmjena se može vidjeti u svim strukam.

Tab View nam kontrolira i upravlja vidljivost dijelova i elemenata samog programa odnosno samog modela. Ovaj tab nam određuje kako će izgledati prikaz modela na kojemu radimo na ekranu. On definira izgled tlocrta, temelja, pročelja, presjeka i svega onoga što želimo prikazati iz samog modela.

About The Author