Elektro nadzor

Elektro nadzor
  • Elektrotehnički nadzor nad izvođenjem svih vrsta elektroinstalacija u objektima:
    – stambeno- poslovnim
    – industrijskim
    – sunčanim elektranama
    – bioplinskim postrojenjima
  •  Elektrotehničko vještačenje na tehničkim pregledima