Projektiranje

Projektiranje

TRAFOSTANICE

  • Projektiranje elektro energetskih, signalnih, informatičkih i LPS instalacija
  • Projektiranje elektroeneregtskih sustava, infrastrukture i trafostanica
  • Projektiranje sunčanih elektrana i elektrotehničkih projekata bioplinskih postrojenja
  • Svjetlotehnički proračuni, odabir i projektiranje rasvjete
  • Izračun procjene rizika od udara munje i projekti LPS sustava